Náš tím

Vedenie spoločnosti

RIADITEĽ SPOLOČNOSTI

Ing. Juraj Gočal

EKONOMICKÝ RIADITEĽ

Ing. Mária Humajová

Obchodný úsek

OBCHODNÝ RIADITEĽ

Ing. Miroslav Gočal

OBCHODNÝ REFERENT

Bc. Lenka Ťapajnová

OBCHODNÝ MANAŽÉR

Jozef Tomulec

Ekonomický úsek

HLAVNÁ ÚČTOVNÍČKA

Anna Kršáková

ADMINISTRATÍVA / PERSONALISTIKA

Lenka Juríčková

FAKTURÁCIA

Ing. Martina Kubačková

Výroba

HLAVNÝ TECHNOLÓG

Ing. Martin Lörinc

TECHNOLÓG, PLÁNOVANIE VÝROBY

Mário Ošťadnický

PLÁNOVANIE, ÚDRŽBA

Ing. Ivan Hampel

TECHNOLÓG - PROGRAMÁTOR

Ing. Milan Kováčik

ZMENOVÝ MAJSTER

Peter Tabačka

ZMENOVÝ MAJSTER

Štefan Križo

Expedícia

VEDÚCA EXPEDÍCIE

Mária Luptáková

Servis poľnohospodárskych strojov

SERVISNÝ TECHNIK

Pozrieť si katalóg