Náš tím

Vedenie spoločnosti

RIADITEĽ SPOLOČNOSTI

Ing. Juraj Gočal

EKONOMICKÝ RIADITEĽ

Ing. Mária Humajová

Obchodný úsek

OBCHODNÝ RIADITEĽ

Ing. Miroslav Gočál

OBCHODNÝ MANAŽÉR

JUDr. Matúš Kuzmiak, LL.M.

OBCHODNÝ MANAŽÉR – PREDAJ A SERVIS STROJOV

Ing. Dominik Vojt

OBCHODNÝ REFERENT

Bc. Lenka Ťapajnová

Ekonomický úsek

HLAVNÁ ÚČTOVNÍČKA

Anna Kršáková

ADMINISTRATÍVA / PERSONALISTIKA

Lenka Juríčková

FAKTURÁCIA

Ing. Martina Michalicová

Výroba

HLAVNÝ TECHNOLÓG

Ing. Martin Lörinc

TECHNOLÓG, PLÁNOVANIE VÝROBY

Mário Ošťadnický

PLÁNOVANIE, ÚDRŽBA

Ing. Ivan Hampel

TECHNOLÓG - PROGRAMÁTOR

Ing. Milan Kováčik

TECHNOLÓG - PROGRAMÁTOR

Ing. Tomáš Škuta

ZMENOVÝ MAJSTER

Jozef Kováčik

ZMENOVÝ MAJSTER

Štefan Križo

Servis poľnohospodárskych strojov

SERVISNÝ TECHNIK

Pozrieť si katalóg