Technológie

Pálenie laserom

 • Laser TRUMPF TruFlow 3200

Strihanie, tvárnenie lismi

 • Excentrické lisy 40 – 160 ton
 • Hydraulické lisy 80 – 160 ton

Trieskové obrábanie

 • Obrábacie centrá HAAS VF2, VF3, VF5
 • Kopírovacie frézy FKH, FKV 50, konvenčné frézy FA3, FA4
 • Robotizovaná linka frézovania – 3 ks VF3 a robot FANUC

Tepelné spracovanie

 • Priebežná pásová elektrická pec
 • Automatizovaná priebežná valčeková plynová pec s ochrannou atmosférou
 • Priebežná popúšťacia pec
 • Komorová elektrická žíhacia pec
 • Vysokofrekvenčné kalenie 50 kW
 • Robotizované pracovisko VF kalenia – generátor 100 kW+ robot FANUC

Povrchová úprava

 • Namáčacia linka s použitím ekologických farieb

Otryskávanie

 • Tryskacie kabíny

Robotizované pracovisko návarov

 • Návary kyslíkacetylénovým plameňom (powder flame spraying)
 • Návary HVOF (HVOF spraying)
 • Návary trubičkovým drôtom (wire flame spraying)

Brúsenie na plocho

 • Brúsky na plocho BPV, BPH
 • Brúska na nože

Zváranie v ochrannej atmosfére

Pozrieť si katalóg