22. apríla 2020

Informácia pre zákazníkov FONTANA a.s. v kontexte COVID-19

Spoločnosť FONTANA a.s. sa venuje výrobe a predaju komponentov poľnohospodárskych strojov už viac než 20 rokov a sortiment, ktorý ponúka svojim zákazníkom je nevyhnutný pre výrobu a prevádzku poľnohospodárskej techniky.

V súvislosti s aktuálnou situáciou ohľadne pandémie ochorenia COVID-19 a komplikovanej situácii s dodávkami materiálu a služieb chce uistiť svojich odberateľov, že sa aj naďalej snaží v maximálnej miere plniť požiadavky

Vedenie spoločnosti FONTANA a.s. zabezpečilo viacero dôkladných preventívnych hygienických opatrení v záujme ochrany zdravia svojich zamestnancov a zabezpečenia plynulého chodu výrobnej prevádzky.

Pozrieť si katalóg