7. októbra 2020

Inovácie výrobného procesu

V rámci inovácie výrobného procesu spoločnosti FONTANA a.s. sme začiatkom októbra  spustili do plnej prevádzky najväčšie spomedzi CNC obrábacích centier – HAAS VF5. 

Sme veľmi radi, že totonové vertikálne obrábacie centrum s kužeľom ISO50, výkonom na vretene 22, 4kW a posuvmi 1270x60x635 umožní rozšíriť náš výrobný sortiment.

Proces modernizácie výroby je pre nás významný nielen z dôvodu dlhodobej snahy o zvýšenie produkcie výroby nožov, či rast výskumno-vývojových kapacít, ale predovšetkým z dôvodu úsilia poskytnúť vám – našim klientom skrátenie dodacích termínov.

Pevne veríme, že tieto investície prispejú k maximálnemu uspokojeniu požiadaviek našich zákazníkov.

Pozrieť si katalóg